Ekonomisupport

Ekonomisupport är kommunens gemensamma resurs för inköp, redovisning och verksamhetsekonomi.

Inköpsenheten samordnar kommunens upphandlingsfrågor och avtalstecknande inklusive dess uppföljning och publicering av information i avtalsdatabasen och/eller insidan. Inköpsenheten hjälper kommunens beställare av varor och tjänster att genomföra upphandlingar och inköp på ett affärsmässigt och lagenligt sätt.

Ekonomicenter är kommunens gemensamma resurs för samordning och effektivisering av fyra huvudprocesser inom ekonomi. Här sköts huvuddelen av kommunens ”transaktionstunga” processer såsom kund- och leverantörsfakturor, systemförvaltning samt delar av bokslutsprocess.

Verksamhetsekonomi samordnar hyresadministration samt ekonomistöd till chefer. Enheten har också uppdrag åt kommunledningskontoret, stiftelser, Science City, personalnämnden m.m.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2017-12-11