Fastighet

Fastighetsavdelningen har i uppdrag att förse kommunens förvaltningar med ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med kunderna strävar avdelningen efter att öka lokaleffektiviteten och bevara fastigheternas värde. Avdelningen består av tre sektioner och en stabsfunktion.

Staben består av fyra förvaltare varav två är kundförvaltare och därmed ingången för kunderna vad gäller förändringar av lokalbehov. Staben ansvarar även för strategin för kommunens fastigheter.

Drift ansvarar för den dagliga driften och skötseln av fastigheterna.

Städ sköter all lokalvård, med vissa smärre undantag där kunderna städar själva. Uppdraget är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla fastigheterna i ett gott skick.

Projekt utför kommunens bygg- och underhållsprojekt, större delen via entreprenader men även med egen personal.

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2016-09-07