Måltid

Måltidsavdelningen lagar mat till förskolor, skolor, boenden inom äldreomsorgen, socialkontorets avdelning för stöd och service och sjukhusets avdelningar. Maten ska se god ut, vara näringsriktig, smaka bra och kunna ätas i en trevlig miljö. Måltidsavdelningen ansvarar bland annat för produktionsköket i Jörn och produktionsköket Arom på lasarettet.

Skellefteå kommuns skolor serverar tillsammans cirka 12.300 lunchgäster. Alla dessa ska erbjudas en god, välsmakande lunch i trevlig miljö.

Alla skolor följer den gemensamma lunchmatsedeln, men mindre justeringar kan förekomma. Jörnköket levererar mat till majoriteten av skolorna, fyra skolor har egna tillagningskök.

Förskolan har en egen matsedel. Där serveras dagligen ca 3.500 portioner från egna tillagningskök.

Förskolornas matsedel

Skolornas matsedel

Mätta magar för lärorika dagar (folder, pdf, nytt fönster)

Kortversion av kostpolitiskt program, skola/förskola (pdf, nytt fönster)

Restaurangerna på äldreomsorgen serverar mat till pensionärer på äldreboenden och hemmaboende via hemtjänsten. Vi serverar dagligen cirka 3.500 portioner.

Äldreomsorgens matsedel

Läs mer om matservice och hemleverans för äldre

Kortversion av kostpolitiskt program, äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

 

Kostpolitiskt program

Syftet med det kostpolitiska programmet är att kvalitetssäkra måltider som serveras inom förskola, skola, fritidsverksamhet och äldreomsorg. Dagbarnvårdare, föräldrakooperativ och privata skolor bör använda det kostpolitiska programmet som en vägledning.

Kostpolitiskt program (pdf, nytt fönster)

 


 

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2017-12-05