Måltid

Måltidsavdelningen lagar mat till förskolor, skolor, boenden inom vård och omsorg, socialkontorets avdelning för stöd och service och sjukhusets avdelningar. Maten ska se god ut, vara näringsriktig, smaka bra och kunna ätas i en trevlig miljö.

Skellefteå kommuns skolor serverar tillsammans cirka 12.300 lunchgäster. I förskolan serveras dagligen ca 3.500 portioner främst från egna tillagningskök.
Alla dessa ska erbjudas en god, välsmakande lunch i trevlig miljö. Alla skolor och förskolor följer den gemensamma lunchmatsedeln, men mindre justeringar kan förekomma.

Restaurangerna på vård- och omsorgsboenden serverar mat till pensionärer på vård- och omsorgsboenden och hemmaboende via hemtjänsten. Vi serverar dagligen cirka 3.500 portioner.

Förskolornas matsedel

Skolornas matsedel

Äldreomsorgens matsedel

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2019-11-19