Personalsupport

Personalsupport är kommunens gemensamma resurs för personal- och lönefrågor.

Förhandling och HR-stöd är en stödfunktion till chefer i arbetsrätt (samverkan och förhandlingar), arbetsmiljö, rehabilitering och löneprocessen. När det gäller rehabilitering omfattar det alla steg, varav steg tre är kommunövergripande. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för rehabilitering och registrering av arbetsskador.

HR kompetens, som innefattar Rekryteringscenter, sköter all annonsering av lediga jobb och erbjuder förvaltningarna en smidig och snabb rekryteringsprocess med hjälp av rekryteringskonsulter. De jobbar även med marknadsföring kopplat till rekrytering, pensioner, försäkringar, anställningstid och analysuppdrag. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för registrering av anställningstid, kompetens och kursadministration samt systemstöd för rekrytering.

Lönecenter arbetar kommunövergripande med lönehantering. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för personal och löner.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2018-01-04