IT-avdelningen

IT-avdelningen är kommunens samarbetspartner för drift och support av IT-stöd. Avdelningen levererar den IT-utrustning som verksamheterna har behov av och ansvarar för att kommunens IT-miljö är säker och stabil. Avdelningen arbetar ständigt med att förenkla och förbättra, för att göra IT-miljön så användarvänlig som möjligt. Detta arbete sker i samarbete med kommunens förvaltningar, inom ramen för den objektsförvaltningsmodell som är beslutad för Skellefteå kommun.

 

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2017-02-23