Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige beslutar om stora investeringar och den kommunala planeringen. De beslutar också om kommunens årsredovisning och ansvarsfrihet samt de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Politikerna i fullmäktige granskar arbetet som kommunens verksamheter ansvarar för - om de uppfyller målen. I detta ingår demokratifrågor och att det som regering och riksdag har bestämt genomförs på det kommunala planet.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

I Skellefteå styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 30 mandat, Moderaterna 9, Centerpartiet 7, Vänsterpartiet 6, Sverigedemokraterna 5, Liberalerna 4, Kristdemokraterna 2 och Miljöpartiet 2.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige (nytt fönster)

Kommunalråd

Lorents Burman (S) och Evelina Fahlesson (S) är kommunalråd.

Oppositionsråd

Andreas Löwenhöök (M) är oppositionsråd.

Sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Du kan välja att följa debatten på plats i möteslokalen, på Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz) eller via lokalradions webbplats (nytt fönster).

Dessutom sänder Skellefteå kommun direkt från fullmäktiges sammanträden via Youtube. Skellefteå kommuns Youtube (nytt fönster).

Nämnder

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder. När årets budget är beslutad fördelar fullmäktige pengarna mellan de olika nämnderna.

Läs mer om nämnderna här

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten och förbereder de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunstyrelsen här

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Mål 2019 (pdf)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-31