Dessa är kommunrevisorerna

Ordföranden är alltid en person som kommer från den politiska oppositionen. Den politiska majoriteten har alltid en minoritet i revisionen. I sitt uppdrag är revisorerna strikt neutrala när det gäller partipolitik.

Om du vill diskutera en fråga med revisionen kan du kontakta vilken som helst av dem som finns på sidan ”Vilka är kommunrevisorerna?”. Det är alltid lättare att diskutera en fråga om du vill ge dig till känna med ditt namn – men vill du ge uppslag men förbli anonym är detta fullt möjligt.

Kontaktuppgifter kommunrevisorer
Namn Telefon E-post
Thomas Lundström, ordförande 070-559 15 75 thomas@hedwigstaden.se
Maggie Zingmark, vice ordförande 070-588 98 31 maggie.zingmark@allt1.se
Philip Cohen 070-531 24 44 philco@philipcohen.se
Ola Burström 070-693 84 25 olabur.obm@gmail.com
Siv Jalonen 070-378 90 81 siv.jalonen@telia.com
Toseef Javaid 073-070 31 60 toseef.javaid@gmail.com
Tomas Nordenstam 070-394 94 82 thomas.nordenstam@tele2.se
 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2019-09-27