Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och samordnar allt arbete inom kommunen.

Kommunstyrelsen ska se till att kommunens verksamhet är effektiv och ändamålsenlig. Uppgiften handlar framförallt om att ta ställning i övergripande frågor och att utforma gemensamma regler.

Kommunstyrelsen i Skellefteå har 15 ledamöter fördelat på följande partier: socialdemokraterna 7, moderaterna 2, vänsterpartiet 2, centerpartiet 2, liberalerna 1, sverigedemokraterna 1.

Sammanträden

Du hittar kommunstyrelsens sammanträdestider via länken i rutan till höger.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter hittar du här (nytt fönster)

 

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Mål 2019 (pdf)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-03-11