Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för bygg-, miljö- och fastighetsfrågor (lantmäteri).

De områden nämnden ansvarar för är:

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovsprövning och byggtillsyn
  • bostadsanpassningar
  • mät- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • miljö- och livsmedelstillsyn
  • natur- och miljöövervakning

Ledamöter

Alla ledamöter i i bygg- och miljönämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i bygg- och miljönämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08