För- och grundskolenämnden

För- och grundskolenämnden ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och administration.

Ledamöter och ersättare

Alla ledamöter och ersättare i för- och grundskolenämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Länk till skolkontoret

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-01-03