Fritidsnämnden

Fritidsförvaltningen ska genom att ständigt utveckla sin verksamhet vara en aktiv och viktig del i samhällsbyggandet.

Fritidsförvaltningen ska framstå som föregångare och ledande inom sitt verksamhetsområde. En viktig del i arbetet är att bidra till att unga människor stannar kvar eller flyttar till kommunen. Arbetssätten ska vara miljömässiga, jämställda och genomsyras av en medskapande personalpolitik.

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Fritidsnämnden består av 18 ledamöter och ersättare. Fritidsnämnden har möten en gång i månaden (ej juli månad). Ungefär 14 dagar före fritidsnämndens sammanträde har arbetsutskottet möte.

Alla ledamöter i fritidsnämnden hittar du i förtroendemannaregistret, (nytt fönster)

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08