Gemensam måltidsnämnd

Gemensam måltidsnämnd ansvarar för matproduktionen på lasarettsköket som heter Arom kök och restaurang. Där tillagas mat till patienter och anställda på lasarettet och till äldreboenden. I köket görs också matportioner för hemleverans till äldre.

Nämnden består av tre ledamöter med ersättare från Skellefteå kommun och två ledamöter med ersättare från Västerbottens läns landsting. Nämnden ligger organisatoriskt under Skellefteå kommun. Den har ingen egen förvaltning utan köper resurser av förvaltningen Support och lokaler.

Alla ledamöter i den gemensamma måltidsnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster)

Öppettider

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-10-04