Gemensam nämnd för drift av personalsystem

De fyra kommunerna Arvidsjaur, Norsjö, Malå och Skellefteå samverkar i en gemensam nämnd. Nämnden har i uppdrag att åstadkomma en effektiv drift av kommunernas personalsystem. Organisatoriskt ligger nämnden under värdkommunen Skellefteå.

Alla ledamöter i den gemensamma nämnden för drift av personalsystem hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Öppettider

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08