Gymnasienämnden

Gymnasienämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särvux, svenska för invandrare (SFI) och Yrkeshögskolan(Yh).

Gymnasiekontoret är den förvaltning som är kopplad till gymnasienämnden. Här finner du information om  gymnasiekontoret.

Klicka på länkarna för att läsa mer om ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Ledamöter

Alla ledamöter i i gymnasienämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i i gymnasienämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

 

Dokument

Kommunfullmäktige och alla nämnders styrkort (pdf, nytt fönster) 

 

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08