Konsumentnämnden

Konsumentnämnden är facknämnd för konsumentfrågor i kommunen och har ansvar för att:

  • Ge råd inför köp av varor och tjänster samt vid reklamationer.
  • Ge upplysning om gällande konsumentlagstiftning.
  • Ge hushållsekonomisk rådgivning och hjälp vid skuldsanering.
  • Medverka till att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor.
  • Utföra lokal marknadsbevakning och medverka i marknadskontroller.
  • Utföra uppgifter enligt lag om patientnämnd inom den kommunala hälso- och sjukvården

Ledamöter

Alla ledamöter i i konsumentnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i i konsumentnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08