Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgifter är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Ledamöter

Alla ledamöter i överförmyndarnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i överförmyndarnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08