Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör enskilda medborgares rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Socialnämnden ansvarar för socialkontorets (nytt fönster) verksamheter:

Socialnämnden

Alla ledamöter och ersättare i socialnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Socialnämndens arbetsutskott

Alla ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).


Socialnämndens mål

Socialnämndens mål och mått 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08