Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar gator, vägar, parker, vatten, avlopp, renhållning, hamn, fordon, sotning och räddningstjänst.

Ledamöter

Alla ledamöter i i tekniska nämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i i tekniska nämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08