Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Skellefteå kommun har vi idag 14 nämnder.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder. Platsfördelningen i nämnden motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i nämnden.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delegerar till nämnderna att besluta i vissa frågor. Eftersom nämnden ansvarar för ett specialiserat område kan ledamöterna gå djupare i frågan.

Kommunfullmäktige bestämmer också hur mycket pengar varje nämnd ska få. Politikerna i nämnden bestämmer sedan vilka saker de tycker är viktigast att använda pengarna till.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Förtroendevalda

Alla förtroendevalda i nämnderna hittar du här (nytt fönster)

Mer om nämnderna

Läs mer om nämnderna på deras respektive sida.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-29