Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pensionärsrådet(KPR). På så vis kan funktionshindersrörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden. Vartannat år hålls Ungdomsfullmäktige, som bidrar till tydliga dialoger mellan ungdomar och kommunpolitiker.

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting. Folkhälsorådet följer upp det folkhälsopolitiska programmet och prioriterar målområden.

FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå - är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från kommunen samt polisen. De arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö.

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-11-05