Folkhälsorådet i Skellefteå

Folkhälsorådet i Skellefteå

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Kenneth Fahlesson är ordförande. Ett av rådets uppdrag är att årligen prioritera målområden och följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet. Från ord till handling! Prioriterade målområden 2020 är: 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället och 6. Sexualitet och reproduktiv hälsa.
Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år.

Vilka är med i Folkhälsorådet?

 • kommunstyrelse
 • kulturnämnd
 • fritidsnämnd
 • socialnämnd
 • barn och grundskolenämnd
 • gymnasienämnd
 • bygg- och miljönämnd
 • Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå och Norsjö området (region Västerbotten)
 • Utskott för funktionshinder och samverkan (region Västerbotten)
 • folktandvården
 • psykiatri och verksamhetsutvecklingsstaben (region Västerbotten)
 • tjänstepersoner från kommunen och Folkhälsoenheten
Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-02-24