Rådet för förebyggande av funktionshinder

Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) är ett informations- och samarbetsråd där representanter från kommunens nämnder och den lokala funktionsnedsättningsrörelsen möts. Rådets arbete utgår från målsättningarna i den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.


Rådet för förebyggande av funktionshinder arbetar för ett samhälle där alla får ett gott bemötande och kan delta på likvärdiga villkor. Det har vi gjort under många år, för att vi tror på att ett Skellefteå för alla är ett roligare och bättre Skellefteå. RÅFF: s arbete utgår från den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla (pdf, nytt fönster).

Rådet ligger organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen. Under 2020 träffas rådet 12 mars, 10 juni, 30 september och 11 november. 


I rådets referensgrupp finns alla funktionsnedsättningsföreningar representerade. Där väcks många av de viktiga frågor som rådet arbetar med. Rådet för förebyggande av funktionshinder har också en tillgänglighetsgrupp som träffas en gång i månaden och arbetar för ökad fysisk, psykisk, social, informativ och kommunikativ tillgänglighet.

I informationsbroschyren kan du läsa mera om rådet och dess arbetsgrupper (pdf, nytt fönster). RÅFF: s reglemente kan du läsa via den här länken (pdf, nytt fönster).


Här kan du hitta protokoll från rådets sammanträden


Vilka är med i RÅFF?

Rådet för förebyggande av funktionshinder består av 15 ordinarie ledamöter och deras personliga ersättare. Representanterna kommer från lokala funktionsnedsättningsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och grundskolenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering. Ledamöterna sitter en mandatperiod, det vill säga de fyra år som Sverige styrs av samma regering.

Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet och kommunens delaktighetssamordnare är sekreterare.

Här kan du se vilka som sitter i RÅFF (öppnas i nytt fönster).

Här kan du läsa mer om delaktighetssamordnaren

Här kan du få veta mer om funktionsnedsättningsföreningarnaOm någon i din närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp kan det vara livsavgörande att veta var närmaste hjärtstartare finns. I Sveriges hjärtstartarregister kan du ta reda på det. 

Sveriges hjärtstartarregister (öppnas i nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-12-12