Ungdomsfullmäktige

1600 unga tycker till om kommunens verksamheter! Möten och dialog mellan unga och politiker! Unga skriver motioner direkt till kommunens olika nämnder. Alla förslag återkopplas till unga.

Ungdomsfullmäktige 2018

Resultat från mentometeromröstningen:

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat årskurs 2 gymnasiet

Ungdomsfullmäktige 2017

Resultat från mentometeromröstningen:

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat årskurs 2 gymnasiet

Ungdomsfullmäktige 2016

Resultat från mentometeromröstningen.

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat åk 2 gymnasiet

Rapporter från Ungdomsfullmäktige 2014-2016

I rapporterna beskrivs Ungdomsfullmäktiges syfte och hur det fungerar samt vilka frågor som Ungdomsfullmäktige vill se en förändring på i Skellefteå kommun.

Rapport 2014
Rapport 2015
Rapport 2016

Kontakt

Jörgen Svedberg, demokratilots
Fritidskontoret/FRIS
Skellefteå kommun
070/563 53 35

Skicka epost

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-10-11