Illustration: Samverkanshjulet med kommunhälsans symbol, ett hjärta, på var sida.

Kommunhälsan som stöd

Samverkansgrupperna är verksamhetens skyddskommittéer och har till uppdrag att utveckla arbetet med bland annat arbetsmiljöfrågor. I detta arbete kan kommunhälsan, som är vår företagshälsovård, nyttjas som en naturlig samarbetspartner.

Områden där kommunhälsans kompetens kan användas:

  • Arbeta med samverkansgrupper i syfte att utveckla kommunikation, bemötande, mötesteknik,  beslutsfattande och konflikthantering.
  • Utforma realistiska mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet.
  • Stöd i förändringsarbete, exempelvis konsekvensanalyser och riskbedömningar.
  • Analys, utvärdering och uppföljning av tillbud och arbetsskador samt medarbetarundersökningens resultat.
  • Samarbeta i utvecklingsprojekt som stärker hälsan och arbetsmiljön på arbetsplatserna.
  • Nyheter från forskning och utveckling som rör arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering och ledarskap.

 

Mer information finns på kommunhälsans hemsida.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04