Stöd till våldsutsatta

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som tar kontakt med Centrum mot våld, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att vi ska kunna leva upp till förväntningarna.

Vad är en serviceförklaring?

Vårt ansvar

Vid Centrum mot Våld (våldsutsatta) har personalen specialistkompetens när det gäller våld i nära relationer. Du har rätt att få ett gott bemötande då du vänder dig dit för att få stöd. Till oss kan du vända dig oavsett kön, etnicitet  och sexuell läggning.

All personal har tystnadsplikt, den bryts enbart av anmälningsskyldigheten när det gäller barn som far illa.

När du kontaktar CMV kan du förvänta dig att:

  • Du som ringer till CMV på 020-61 60 60 och lämnar ett meddelande blir uppringd så snart som möjligt, senast inom en vecka.
  • Du erbjuds samtal om dina våldsupplevelser utifrån dina behov.
  • Barn erbjuds krisbearbetande samtal om det våld de upplevt. Ansökan om barnsamtal görs hos socialtjänsten.
  • Du kan få hjälp att komma i kontakt med polisen

 

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och om det bemötande vi ger. Du kan lämna dina synpunkter direkt till din behandlare, till CFK:s brevlåda, här på vår webbplats eller genom kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.
 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-01-10