Stora genomgripande förändringar

Exempel på genomgripande förändringsprojekt som har införts eller är under införande, och som alla gemensamt bidrar till en högre kvalitet.

Balanserad styrning

Kundtjänst

Processutveckling

Serviceförklaringar

Appen Mitt Skellefteå

Grön rutt

Nya Insidan

Utveckling av kvalitetsarbetet

Vision 2030, etapp 1 2012-2014

Vision 2030, etapp 2 2014-2020

Vision 2030 etapp 3 2020-2030

Demokratiutveckling

IT-arkitektur och e-strategi

Verksamhetsledningssystem

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04