Balanserad styrning

Skellefteå kommun har under flera år arbetat med att byta perspektiv från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv. Den första stora satsningen skedde 2003 och gjordes genom att införa balanserad styrning.

Styrkorten är uppdelade i fyra perspektiv:

  • Medborgare/kund
  • Utveckling/tillväxt
  • Ekonomi
  • Medarbetare

Framtidsdagar

Inför varje nytt budgetår genomförs framtidsdagar i kommunen. Där deltar cirka 100 ledande personer i kommunen. Både politiker och tjänstepersoner. Det finns representation från samtliga nämnder och förvaltningar samt de kommunala bolagen. Syftet med dagarna är både att titta på vad som händer i omvärlden kopplat till vision och mål samt att identifiera vilka områden som är viktiga för nämnderna för att uppnå visionen. Arbetet utvecklas successivt och utvärderas varje år.

Modellen för mål och resultatstyrning är tydlig, sammanhållande och på relativt kort tid har Skellefteå kommun etablerat en styrkultur som efterlevs av nämnder, verksamhet och bolag.

Det kommungemensamma styrkortet och de enskilda nämndernas styrkort beslutas av kommunfullmäktige. Vid behov kan de enskilda nämnderna ta fram egna kompletterande styrkort för andra nivåer i organisationen, exempelvis styrkort för förvaltningen eller avdelningen.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-02