Systematiskt kvalitetsarbete

Skellefteå kommun har påbörjat en resa gällande systematiskt kvalitetsarbete. Många verksamheter har redan kommit långt med att implementera detta arbetssätt, till exempel förskolan och skolan. Skellefteå kommun står nu inför att ta ett större grepp om det systematiska kvalitetsarbetet för att samverka och samarbete bättre internt. Detta genom en medveten satsning på utvecklingen av kvalitetsarbetet.

Utveckling av kvalitetsarbetet

Inom skolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom skola och förskola:

Kvalitet och utveckling inom Skellefteå kommuns förskolor och skolor

Skolverket (nytt fönster)

Inom socialtjänsten

Socialnämnden i Skellefteå kommun har infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen (nytt fönster)

Socialnämndens Verksamhetsledningssystem (Marcus sida, text längre ner i dokumentet)

Inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Kvalitets- och förbättringsarbete inom stöd och service

Mål och kvalitet

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07