Undersökningar gjorda av samhällsbyggnad

Undersökningar om parker, vatten, gator, sotning med mera.

Invånarnas uppfattning om hur gaotr, parker, vatten och avlopp samt avfallshatering sköts (pdf, nytt fönster)

Kundenkät sotning (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07