Vård- och omsorgboende

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som söker eller bor på vård- och omsorgboende, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att du ska kunna leva livet bäst möjligt och kunna klara dig själv.

Vårt ansvar

Vi garanterar att i varje möte värna om din integritet och trygghet.

Det innebär att
• all personal har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi har om dig inte sprids till någon annan, inte heller till närstående, utan din tillåtelse
• vi tar i dig med varsamma händer och bemöter dig med värme och vänlighet
• vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar tillvara dina förmågor så att du får göra det du vill och kan själv
• all personal bär namnbricka och kommunens legitimation väl synlig
• om du vill kontaktar vi dig om vi blir mer än 30 minuter sena till överenskommen tid
• vi går bara in hos dig om du är hemma eller om vi har tillåtelse från dig
• när vi möts har vi tid för dig
• vi har kunskap för att ge dig rätt stöd utifrån dina behov

När du ansöker om Vård och omsorgsboende garanterar vi att du får information om beslutsprocessen.

Det innebär att
• vi tar kontakt med dig inom tre vardagar från att du sökt kontakt med
kommunens kundtjänst
• vi fattar beslut senast två veckor efter ansökan om stöd kommit in från dig,
under förutsättning att vi fått in alla uppgifter
• du får muntlig och skriftlig information om Vård och omsorgsboende
• om du inte är nöjd med beslutet får du information och stöd att överklaga det
• du får stöd av tolk om du behöver det
• du har rätt till ärendehantering på finska, både muntligt och skriftligt
• du har rätt till information om vård och omsorgboende på finska.

När du har Vård och omsorgsboende garanterar vi att värna om ditt självbestämmande och att du är delaktig i att planera hur utformningen av ditt stöd ska se ut.

Det innebär att
• vi lyssnar på dig och tar hänsyn till dina värderingar, åsikter, trosuppfattning och kulturella bakgrund
• du har rätt till vård och omsorgsboende på finska om du vill ha det
• du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov samt är din länk till övrig personal
• du och din kontaktperson har genomförandesamtal där ni talar om dina intressen, önskemål och rutiner samt hur och när stödet till dig ska genomföras. Om du önskar kan en närstående eller företrädare vara med
• det vi kommit överens om i genomförandesamtalet skrivs ned i en genomförandeplan och undertecknas senast tre veckor efter att du påbörjat Vård och omsorgsboende. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år eller vid
behov
• du vid behov får information av din kontaktperson om förändringar som berör dig och ditt stöd


Vi garanterar att vi värnar om ditt välbefinnande.

Det innebär att
• om du vill och ditt hälsotillstånd kräver det stöttar dig i att kontakta hälso-och sjukvårdspersonal
• om du vill stöttar vi dig i att upprätthålla kontakten med personer som är viktiga för dig
• vi håller antalet personer som arbetar med dig så få som möjligt
• måltiderna som vi serverar anpassas till dig och du får påverka var och när du vill äta och dricka
• vi stöttar dig i att uppleva skillnad mellan vardag och helgdag
• du får information om aktiviteter som anordnas i närområdet

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi vill att du bidrar med information för att vi ska kunna fatta rätt beslut och tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp ditt stöd. Vi vill gärna att du berättar för oss om sådant som du tycker är viktigt för oss att känna till om dig och ditt liv. Du kan också skriva ner det i ett formulär som vi tillhandahåller.
Om vi behöver information från exempelvis din hälsocentral eller närstående kommer vi också behöva din tillåtelse.

Vi vill också att du meddelar din kontaktperson om du tillfälligt vill avsäga dig en eller flera insatser eller om ditt behov av stöd förändras. Om du behöver mer stöd kan du göra en ny ansökan hos biståndsbedömare.

 

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi följer upp hur vi lever upp till våra garantier. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Därför är dina synpunkter, klagomål och beröm värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Dina synpunkter kan lämnas personligen till våra medarbetare, här på vår webbplats eller genom vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00, tryck 1.

Om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier lovar vi att du får möjlighet att tala med ansvarig chef inom tre vardagar.

Länk till kontaktsida

 

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad invånaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Mer om serviceförklaring?

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-01-08