Lokalt samverkansavtal i Skellefteå kommun

Detta är en vägledning och beskrivning av det samverkansavtal som tecknades 2004 och reviderades 2009 och 2013 mellan Skellefteå kommun och de fackliga organisationerna. Beskrivningens olika delar hittar du till höger. Där kan du också ladda hem avtalet i sin helhet (pdf-format).

Illustration: Ett hjul i tre färger som symboliserar de tre delarna i samverkansavtalet; medarbetarsamtal, samverkan och arbetsplatsträffar 

Syftet med samverkanssystemet är att från idé till beslut öka inflytande och delaktighet i verksamheten genom att medarbetarna ges goda möjligheter till information och medskapande. Målet är att få en kontinuerlig utveckling av medarbetaren, arbetsplatsen och verksamheterna.

 

Ett väl fungerande samverkanssystem bygger på ett ansvarstagande och en vilja till medskapande från såväl chefer som medarbetare och fackligt förtroendevalda. Tillsammans skapas förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god arbetsmiljö och en verksamhet som utvecklas.

En viktig förutsättning för delaktighet och inflytande är att det finns samverkansgrupper på varje delegations- och beslutsnivå i kommunens förvaltningar. Läs och fundera över vad avtalet kan innebära för dig och din arbetsplats. Om du har några frågor kring avtalet – ta upp det till diskussion på en arbetsplatsträff, kontakta närmsta chef eller din fackliga företrädare.

Hälsningar,

Skellefteå kommun och de fackliga organisationerna.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04