Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program som handlar om detta.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Jämställdhet

Skellefteå kommun vill vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och verka i. En förutsättning är att jämställdhet blir en...