hen går på övergångsställe

Flyktingmottagande i Skellefteå

De stora flyktingströmmarna i Europa innebär att det anländer fler asylsökande till Skellefteå kommun. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar också kraftigt. Kommunen arbetar för att kunna ge dessa personer ett så bra bemötande som möjligt.

Under hösten 2015 har det kommit fler ensamkommande flyktingbarn till kommunen än som tidigare avtalats, men alla barn har kunnat ges plats, i befintliga och nyöppnade asylhem för ensamkommande, men också i familjehem.

Till höger hittar du länkar om du vill läsa mer om flyktingsituationen. Vill du hjälpa till så kan du läsa mer på  sidan nedan.

Så kan du hjälpa till

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07