Flyktingsituationen ur olika perspektiv

 1.  Vuxna och familjer med barn som söker asyl
  Allt ansvar för vuxna och familjer med barn som söker asyl ligger på staten genom Migrationsverkets försorg. Skellefteå har idag cirka 1200 personer i Migrationsverkets mottagning. Denna nivå har Skellefteå haft i flera år. Av dessa är cirka 200 personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) men saknar kommunplacering.
 2. Ensamkommande flyktingbarn
   I motsats till vuxna asylsökande och asylsökande familjer är kommunerna ansvariga för de ensamkommande asylsökande barnen.
   I Skellefteå har vi märkt en ökning av ensamkommande flyktingbarn i år jämfört med tidigare.
 3. Personer med permanent uppehållstillstånd
  Skellefteå har till september tagit emot cirka 140 personer med PUT. Detta mottagande fortgår ungefär som vanligt, även om nivån kanske är lägre än normalt. I år räknar kommunen med att ta emot ca 200 personer med PUT (permanent uppehållstillstånd). Det är färre än i fjol då 310 personer togs emot. Det lägre antalet beror sannolikt på att Migrationsverket är fullt upptagna med att ta emot alla asylsökande som kommer.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07