Så kan du hjälpa till

Du som medborgare och privatperson kan på olika sätt hjälpa flyktingarna i deras utsatta situation.

Jobba ideellt och hjälpa till på andra sätt

Kontakta lokala kyrkor, församlingar och studieförbund på din ort eller i Skellefteå.

Hyr ut fastighet

Om du har en fastighet att hyra ut, kontakta Migrationsverkets kundtjänst, som är öppen måndag-fredag, kl. 8-16, 010- 485 86 56.

www.migrationsverket.se

Bli familjehem

Öppna din dörr och bli familjehem eller kontaktfamilj. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Du erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Mer information om familjehem på Skellefteå kommuns webbplats

Bli god man

Ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Mer information om god man och förvaltare på Skellefteå kommuns webbplats 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07