Två barn bästa vänner

Höjd kunskapsnivå

Att ha kunskap är grunden för att göra rätt. Med ökad kunskap följer också ofta en större förståelse och vilja att göra rätt. Därför är det så viktigt att fler kan mer när det gäller funktionshindersområdet. Att skapa tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ofta varken svårt eller dyrt, men det krävs kunskap. Genom höjd kunskapsnivå i kommunens verksamheter och hos allmänheten ska vi öka respekten för människors rättigheter och bekämpa snäva normer.

Vem ska ha kunskap?

Alla förtroendevalda i Skellefteå kommun ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta kloka beslut som bidrar till Ett Skellefteå för alla. Det är kommunens politiker som har beslutat om den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Alla chefer och medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen behöver ha kunskap för att göra rätt från början i sitt dagliga arbete. Öppenhet och nyfikenhet kring människors olika förutsättningar är viktigt – att komma ihåg att tänka, planera och göra utanför normerna. Och att ta in mer kunskap när den egna inte räcker till, till exempel från tillgänglighetsrådgivaren eller delaktighetssamordnaren.

Också privata aktörer behöver kunskap och förståelse för att skapa verksamheter som är tillgängliga för alla. Där är det viktigt att komma ihåg att personer med funktionsnedsättning också är kunder, matgäster, resenärer och så vidare. 

I skolan är det viktigt att elever har en kunskap om människors olika funktionalitet. I varje klassrum finns det idag elever med en rad olika förutsättningar, och alla har samma rätt att lära sig och trivas i skolan. Då behöver alla förstå och ge varandras likheter och olikheter utrymme.

Allmänheten måste också ha kunskap. Det är alla vi människor tillsammans som skapar vårt Skellefteå. Vi behöver vara nyfikna, inkännande och ibland ha tålamod. Tänk om olika inte fanns, vad tråkigt det skulle bli. Men utan kunskap och förståelse blir det trångt om plats för olikheterna.


Att se lite längre

Kunskap om funktionsnedsättningar och mångfald ger oss bättre möjligheter att se personen och hens egenskaper istället för funktionsnedsättningen. Men ökad kunskap och förståelse ser vi till möjligheterna istället för svårigheterna. Vi ser vad människan kan istället för vad hen inte kan. Vi bygger på det som fungerar för att stärka varje person att leva sitt liv som hen vill, oavsett funktionsförmåga. Vi förstår att lösningar som fungerar för personer med funktionsnedsättning också är bra för alla andra.


Vinster av ökad delaktighet

Har du tänkt på att smarta uppfinningar ofta kommer från personer som vågat utmana normerna? Ju mer vi alla kan och förstår när det gäller funktionshindersfrågorna, desto större chans är det att fler kan ta plats i samhällsutveckling och bidra med innovationer. Socialt ger det såklart en massa vinter när alla är med – oavsett funktionalitet. Men det finns dessutom pengar att tjäna, både för samhället i stort och för enskilda företag: mer arbetskraft, mindre bidrag, bättre hälsa, fler perspektiv och större kundunderlag till exempel.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07