T-symbol teleslinga

Hörselslingor

Ungefär 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige har nedsatt hörsel. Det innebär att det förmodligen finns någon i din närhet som har svårt att uppfatta det som sägs. Skellefteå kommun ska vara tillgängligt för alla och göra möjligt för alla att delta på lika villkor. Hörselslingor är ett viktigt hjälpmedel för delaktighet.

Du som besöker kommunala lokaler för till exempel möten eller föreläsningar ska kunna ta del av det som sägs. För en del innebär det att hörhjälpmedel är nödvändiga. I vissa av kommunens lokaler finns det fasta hörslingor installerade. I andra lokaler saknas slinga, men det finns ett flertal bärbara hörslingor på olika håll i kommunen. 

Det är kommunens ansvar att se till att dessa slingor används, så att du som deltagare kan koppla din hörapparat till slingan. Som deltagare i arrangemang i kommunala lokaler får du gärna hjälpa oss att bli bättre genom att alltid fråga efter hörslinga om det inte erbjuds.

Ett Skellefteå för alla är kommunens funktionshinderspolitiska strategi för att nå ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Att kunna höra det som sägs är en viktig del av delaktigheten.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07