Gertrud Åström utbildade om jämställdhet

Gertrud Åström, regeringens före detta jämställdhetsutredare, har under en heldag på Medlefors folkhögskola utbildat kommunanställda och politiker i jämställdhet. Förutom en historisk exposé innehöll dagen tips och råd kring hur kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegering.

Skellefteå kommun driver från och med 2012 fram till oktober 2013 projektet Hållbar jämställdhet. Det övergripande syftet är att jämställdhetsintegrera hela organisationen på alla nivåer – och därigenom uppnå en rättvis fördelning av resurserna och likvärdig service oavsett kön. För att lansera och förankra projektet arrangerades den 29 maj 2012 en heldag på Medlefors folkhögskola dit 180 deltagare hade anmält sig, varav 80 förtroendevalda.
- Som medborgare har man rätt att förvänta sig likvärdiga resurser oavsett om man är kvinna, man, pojke eller flicka. Det ska sitta i ryggmärgen hos oss alla att Skellefteå kommun ska vara jämställt, konstaterade kommunchef Kristina Sundin Jonsson inledningsvis.

Världens fjärde mest jämställda land

Föreläsaren Gertrud Åström, en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter, bjöd på en resa i svensk och internationell jämställdhetspolitik med avstamp 1970. Hon gav också tips och råd på hur kommunen kan arbeta med jämställdhetsintegrering och inledde med att fråga om Skellefteå kommun är jämställt, ja eller nej?
- Om svaret vore ja skulle ni inte sitta här, så nu kommer den svåra frågan: vill ni att det ska vara det och vad är ni beredd att ändra på i så fall? Hon konstaterade att Sverige i World Economic Forums ”Global Gender Gap” rankas som världens fjärde mest jämställda land (före oss ligger i tur och ordning Island, Norge och Finland).
- Det innebär att vi har halkat ned från den förstaplats vi hade för några år sedan. 

Huvudfåran - inte biflöden

I sin historiska exposé lyfte Gertrud Åström fram institutionernas viktiga betydelse för förändring och i det räknar hon in policydokument på nationell och internationell nivå. Hon pekade också på kvinnorörelsens betydelse och enskilda politikers insatser. Ett riksdagsbeslut som togs på 1980-talet lyfter fram betydelsen av (gender) mainstreaming, på svenska döpt till jämställdhetsintegrering, det vill säga en systematisk inriktning på att jämställdhetspolitiken ska genomsyra alla politik- och samhällsområden.
- Mainstreaming betyder att jämställdhet är huvudfåran och inte biflöden. I stort sett all kommunal verksamhet, från brobyggen till äldreomsorg, kan jämställdhetsintegreras, menar Gertrud Åström och pekar på en utredning om tilldelningen i hemtjänsten som Ovanåkers kommun gjorde, där rubriken var ”Spelar kön roll?”.
- Det är en bra öppen fråga att ställa i alla sammanhang. Om det spelar roll måste vi göra något åt det och även se om det finns mönster som kan ändras. Det kostar inte alltid pengar, men möda.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07