Några goda exempel

Nedan följer några exempel på hur verksamheterna har implementerat jämställdhet i det dagliga arbetet.

Nytt sätt att jobba med statistik
Statistik från kundtjänst utgör ett viktigt underlag för kommunens utvecklingsarbete. Statistiken var dock inte tidigare uppdelad utifrån kön, vilket innebär att det har varit svårt att få en uppfattning ifall kommunens service är likvärdig och rättvis.

Den enkla åtgärden blev därför att ändra kundtjänsts handläggningssystem så att kvinna och man blev egna parametrar och att man nu kan få ut statistik sorterat utifrån kön.

Detta har gett kommunen ett mycket bättre faktaunderlag i det långsiktiga arbetet för ett mera jämställt kundbemötande. I ett kortare perspektiv har den här insatsen inneburit att kundtjänstpersonalen har ökat sin medvetenhet  om könsstereotypa beteenden. 

Även söner är omhändertagande
När boendeförmedlaren inom Skellefteå kommuns äldreomsorg skulle ringa närstående var det alltid döttrarna som fick ett samtal, även om det fanns söner som närstående.

I ett samtal om jämställdhetsfrågor fick boendeförmedlaren en aha-upplevelse och kom till insikt om sin förutfattade åsikt att döttrar är mer omhändertagande än söner.

Boendeförmedlaren kontaktar nu närstående utifrån den bostadssökande kvinnans eller mannens eget val. Om denna inte gör något val ringer boendeförmedlaren söner och döttrar i samma utsträckning.

Gemensam bastu attraktiv för både kvinnor och män
Få kvinnor besökte den gemensamma bastun på badhusets relaxavdelning trots att de betalt för besöket i relaxen som bland annat inkluderar bastu.

Fritid Skellefteå ändrade reglerna för bastubad i relaxen. Det blev tillåtet att basta med badkläder på och badrock ingick i priset. De nya reglerna har inneburit en större blandning av kvinnor och män i den gemensamma bastun.

Fler exempel

  • Skellefteå kommun har jämställdhetsintegrerat viktiga styrdokument t.ex. internkontrollplanen och i styrprinciper för budget 2015
  • Fritidskontoret har tagit fram checklistor. Checklistans frågor bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet och påverkar såväl diskussioner som beslut.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07