Medarbetarsamtalet

 Illustration: Bilden föreställer två pratbubblor med en smiley i varje. Den symboliserar två personer som samtalar.
Dialogen mellan medarbetare och chef syftar till att skapa förståelse, motivation, engagemang och utveckling. Tecken på brister i arbetsmiljön ska kunna fångas upp tidigt.

För att få en bra dialog i samtalet behövs TilliT. Ordet stavas lika i båda riktningarna. Det kan ses som en illustration för medarbetaren och chefs gemensamma ansvar för samtalet. Ett av målen med samtalet är att ta fram ett individuellt målkort för medarbetaren, vilket ska framgå i dokumentationen som upprättas i samband med samtalet.

På sidan 15 kan du läsa mer om grundtankarna kring medarbetarsamtalet och
dess betydelse för verksamhet och medarbetare.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04