Talar du något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk?

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken.

Minoritetsspråken ska skyddas och främjas

Vilka rättigheter du har beror på vilket av språken du talar, eftersom några av språken har ett förstärkt skydd. Gemensamt för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är dock att det allmänna – verksamheter som drivs av staten eller av kommuner och landsting – har ett särskilt ansvar för att skydda och främja språken. Detta gäller i hela Sverige och således också i Skellefteå. Skellefteå kommun ska därför

  • främja dina möjligheter som minoritet att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige
  • främja barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och det egna minoritetsspråket
  • informera dig som minoritet om vilka rättigheter du har
  • ge dig som minoritet möjligheter till inflytande i frågor som berör dig.

Det finns kommuner i Sverige som är så kallade förvaltningsområden för något eller några av språken, där dina rättigheter som talare av något eller några av dessa språk är ännu starkare. Skellefteå kommun är förvaltningsområde för finska.


Finska, samiska och meänkieli har ett förstärkt skydd i hela landet

Finska, samiska och meänkieli har ett förstärkt skydd i hela landet, även utanför förvaltningsområdena för språken. I Skellefteå har du därför rätt att använda dessa språk i dina kontakter med Skellefteå kommun om det finns personal som talar ditt minoritetsspråk på kommunen. Du har även rätt till äldreomsorg på finska, samiska och meänkieli om det finns personal inom äldreomsorgen med kompetens i språken.

Landstinget ingår i förvaltningsområdet för finska och samiska

Om du talar finska eller samiska har du rätt att använda ditt språk när du kontaktar Västerbottens läns landsting, eftersom Västerbottens läns landsting ingår i förvaltningsområdet för finska och samiska. Du har dessutom alltid rätt att använda finska och samiska i skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om minoritetslagen och vilka rättigheter du har? Gå in på minoriternas egna hemsida eller på språkrådets hemsida och läs mer. Du kan också kontakta Skellefteå kommun för mer information.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-18