Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för 2019 för nämnder och utskott i Skellefteå kommun.

Använd länkarna nedan för att komma direkt till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
För- och grundskolenämnden
För- och grundskolenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Demokratiberedningen
Fritidsnämnden
Fritidsnämndens arbetsutskott
Gemensam måltidsnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Gymnasienämnden
Gymnasienämndens arbetsutskott
Konsumentnämnden
Kulturnämnden
Kulturnämndens arbetsutskott
Nämnden för support och lokaler
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Personalnämnden
Rådet för förebyggande av funktionshinder
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Valnämnden

Mötesdatum 2019

Kommunfullmäktige år 2019

Klockan 10.00

29 januari 
27 februari 
2, 29 april
28 maj
18 juni
24 september
29 oktober 
26 november (kl 09.00)
17 december (kl 09.00)

Kommunfullmäktige år 2020

Klockan 09.00

28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
9 juni 
15 september
20 oktober 
17 november
8 december

 

Kommunstyrelsen år 2019

Klockan 09.00

8 januari
5 februari
12 mars
9 april
7 maj
3 juni
20 augusti
10 september
8 oktober
5 november
3 december

 

Kommunstyrelsen år 2020

Klockan 09.00

8 januari 
4 februari
11 mars 
7 april
5, 25 maj
15 juni 
18 augusti
29 september
27 oktober
16 november
15 december

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott år 2019

Klockan 08.30

15 januari 
19 februari
5, 27 mars
23 april
21 maj
11 juni 
13, 28 augusti
17 september
1, 22 oktober
19 november
10 december

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott år 2020

Klockan 08.30

20 januari
18 februari
25 mars
20 april
12 maj
2 juni
11 augusti
8 september
13 oktober
3 november
1 december

 

 

Bygg- och miljönämnden

Klockan 09.00

15, 22 januari
21 februari 
21 mars 
25 april
23 maj
19 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
18 december

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Klockan 09.00

15 januari
14 februari 
14 mars 
15 april
16 maj
12 juni
22 augusti
17 september
17 oktober
14 november
11 december

 

Demokratiberedningen

Klockan 14.00

22 januari
26 februari
16 april
27 augusti
15 oktober
3 december
 

Fritidsnämnden år 2019

Klockan 13.00

9 januari
6 februari (heldag)
13 mars
10 april (heldag)
8 maj
12 juni
4 september
1 (heldag), 30 oktober 
19 november (kl 09.00)
19 december

 

Fritidsnämnden år 2020

Klockan 13.30

21 januari
18 februari 
17 mars
21 april 
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
21 oktober 
24 november
17 december

 

Fritidsnämndens arbetsutskott år 2019

Klockan 13.00

23 januari
27 februari
27 mars
24 april
21 maj
21 augusti
18 september(kl 14.00)
15 oktober (kl 09.00)
6 november (kl 14.00)
4 december (kl 14.00)

 

Fritidsnämndens arbetsutskott år 2020

Klockan 13.00

9 januari
6 februari
5 mars
2 april
7 maj
4 juni
11 augusti
8 september
6 oktober 
10 november 
10 december

 

 

För- och grundskolenämnden år 2019

Klockan 08.15

17 januari
19 februari 
28 mars
24 april
15  maj
12 juni
18 september
16 oktober
20 november
11 december

 

För- och grundskolenämnden år 2020

Klockan 08.15

26 januari
25 mars
23 april
19 maj
17 juni
16 september
21 oktober
18 november
16 december

 

För- och grundskolenämndens arbetsutskott år 2019

Klockan 08.15

6 februari
13 mars
10 april
30 april
27 maj (klockan 13.15)
4 september
2 oktober
6 november
27 november

 

För- och grundskolenämndens arbetsutskott år 2020

Klockan 08.15

12 februari
11 mars
8 april
6 maj
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
2 november

 

Gemensam måltidsnämnd

Klockan 14.00

11 februari
13 maj 
9 september  
9 december 

Gemensam överförmyndarnämnd

Klockan 14.00

12 februari
12 mars 
9 april 
20 maj 
10  juni 
17 september
15 oktober
12 november
10 december

 

Gymnasienämnden

Klockan 08.00

14, 30 januari 
28 februari 
20 mars
15 april
13, 17 maj
12 juni
11, 25 september
23 oktober
18 november
18 december

 

Gymnasienämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

17 januari
13 februari 
6 mars
3 april
2, 22 maj (kl 14.30)
27 augusti (kl 10.00)
8 oktober (kl 14.30)
4 november (kl 14.30)
4 december (kl 14.30)

 

Konsumentnämnden  

Klockan 10.00

12 februari 
12 mars 
9 april 
20 maj 
10 juni 
17 september
15 oktober
12 november
10 december

 

Kulturnämnden

Klockan 13.00

13 februari
20 mars
17 april 
22 maj
19 juni
11 september
9 oktober
5 november
11 december

 

Kulturnämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

6 mars
3 april
9 maj
5 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november

Nämnden för support och lokaler

Klockan 10.00

10 januari
14 februari
14 mars
11, 25 april
16 maj
13 juni
17 september
17 oktober
14 november
12 december

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott

Klockan 14.00

24 januari
7, 21 februari 
7, 28 mars 
4, 17 april 
9, 27 maj
5, 27 juni 
15, 29 augusti
10, 26 september
10, 24 oktober
7, 21 november 
5, 19 december

 

Personalnämnden

Klockan 08.15

30 januari (heldag)
1 mars (heldag)
8 april (heldag)
8 maj
4 september
2 oktober (heldag)
4 november (kl 13.00)
4  december

 

Rådet för förebyggande av funktionshinder


19 mars
4 juni
9 oktober
4 december

 

Samhällsbyggnadsnämnd

Klockan 10.00

14, 28 januari
25 februari
25 mars
24 april
27 maj
24  juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Klockan 13.15

21 januari
18 februari
18 mars
15 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december

 

Socialnämnden

Klockan 08.15

10, 31 januari
28  februari
28 mars
25 april
23 maj
19 juni
29 augusti
3, 31 oktober
28 november
18 december
 

Socialnämndens arbetsutskott


14, 21 januari 
4, 18 februari
4, 18 mars
1, 8 15 april
2, 13, 27 maj
10 juni 
15 juli
5, 19 augusti
2, 16, 30 september
14, 21, 28 oktober
11, 18, 25 november
9, 23 december

 

Valnämnden

Klockan 08.15

4 februari (heldag)
25 april
15 november

 

 

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-21