Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för 2020 för nämnder och utskott i Skellefteå kommun.

Använd länkarna nedan för att komma direkt till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
För- och grundskolenämnden
För- och grundskolenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Demokratiberedningen
Fritidsnämnden
Fritidsnämndens arbetsutskott
Gemensam måltidsnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Gymnasienämnden
Gymnasienämndens arbetsutskott
Konsumentnämnden
Kulturnämnden
Kulturnämndens arbetsutskott
Nämnden för support och lokaler
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Personalnämnden
Rådet för förebyggande av funktionshinder
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Valnämnden

Mötesdatum 2020

Kommunfullmäktige

Klockan 09.00

28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj Inställt
9 juni 
15 september
20 oktober 
17 november
8 december

 

Kommunstyrelsen

Klockan 09.00

8 januari 
4 februari
11 mars 
7 april
5, 25 maj
15 juni 
18 augusti
29 september
27 oktober
16 november
15 december

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Klockan 08.30

20 januari
18 februari
25 mars
20 april
12 maj
2 , 16, 23 juni
11 augusti
8 september
13 oktober
3 november
1 december

 

Bygg- och miljönämnden

Klockan 09.00

30 januari
26 februari (kl 13.00)
26 mars
29 april
20 maj
17 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Klockan 09.00

21 januari
20 februari 
20 mars 
23 april
14 maj
11 juni (eftermiddag)
20 augusti
14 september
15 oktober
12 november
10 december

 

Demokratiberedningen

Klockan 14.00

21 januari 
17 mars
19 maj
25 augusti
6 oktober
1 december
 

Fritidsnämnden

Klockan 13.30

21 januari
18 februari 
24 mars
21 april 
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
21 oktober 
24 november
17 december

 

Fritidsnämndens arbetsutskott 

Klockan 13.00

9 januari
6 februari
5 mars
1 april
6 maj
4 juni
11 augusti
8 september
6 oktober 
10 november 
10 december

 

 

För- och grundskolenämnden

Klockan 08.15

26 februari
25 mars
22 april (inställt)
19 maj
17 juni 
23 september
21 oktober
18 november
16 december

 

För- och grundskolenämndens arbetsutskott 

Klockan 08.15

12 februari
11 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
7 oktober
4 november
2 december

 

Gemensam måltidsnämnd


14 februari
18 maj 
14 september  
7 december 

 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Klockan 14.00

11 februari
10 mars 
14 april 
11 maj
10  juni
16 september
13 oktober
10 november
15 december

 

 

Gymnasienämnden

Klockan 08.00

30 januari
27 februari 
26 mars 
20, 21 april
12 maj
10 juni
9, 10, 24 september
22 oktober
19 november
17 december

 

Gymnasienämndens arbetsutskott 

Klockan 09.00

16 januari
13 februari 
10 mars (kl 15.00)
7, 29 (inställt) april
28 maj 
31 augusti
8 oktober 
5 november 
3 december

 

Konsumentnämnden 

Klockan 10.00

11 februari
10 mars 
14 april 
11 maj
10 juni
16 september
13 oktober
10 november
15 december

 

Kulturnämnden 

Klockan 13.30

29 januari
11 mars
8 april 
13 maj
17 juni
9 september
7 oktober
11 november 
9 december

 

Kulturnämndens arbetsutskott 

Klockan 13.00

15 januari
26 februari
25 mars
29 april
3 juni
26 augusti
23 september
21 oktober (kl 09.00)
25 november

 

Nämnden för support och lokaler 

Klockan 10.00

13 februari
12 mars
16 april (inställt)
5, 14 maj
15 juni
17 september
15 oktober
12 november
17 december


 

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott 

Klockan 14.00

23 januari
6, 20 februari 
5, 26 mars 
8, 23 april 
7, 28 maj
4, 25 juni 
13, 27 augusti
10, 24 september
8, 22 oktober
5, 19 november 
10, 21 december

 

Personalnämnden 

Klockan 08.00

5 februari (heldag)
4 mars 
6 maj (heldag)
3 juni (kl 15.00), 24 juni (kl 13.00)
9 september
7 oktober
11 november
9 december

 

Rådet för förebyggande av funktionshinder 


12 mars
10 juni
30 oktober
11 december

 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Klockan 09.00

20 januari 
17 februari 
2 (kl 10.00), 16 mars 
20 april
18 maj 
12 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Klockan 13.15

13 januari 
10, 24 februari 
9 mars 
8 april (kl 08.00)
8 maj (kl 08.00)
8 juni (kl 08.00)
17 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december

 

Socialnämnden 

Klockan 08.15

30 januari
27  februari
26 mars
29 april
28 maj
25 juni
27 augusti
29 september
29 oktober
26 november
17 december
 
 

Socialnämndens arbetsutskott 


9, 20 januari 
3, 17 februari 
2, 16, 30 mars 
6, 20 april
4, 18 maj 
2, 16, 29 juni 
6, 20 juli
3, 17 augusti
1, 21 september
7, 19 oktober
2, 16 november
7, 21 december

 

Valnämnden 

Klockan 08.15

3 februari 
20 november

 

 

 

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-24