Kommunfakta

Den 31 december 2016 bodde 72 266 personer i Skellefteå kommun.

Kommunfakta

Statistiska centralbyrån redovisar fakta och statistik om Sveriges kommuner. Välj en kommun eller jämför med andra kommuner.

Kommuner i siffror, Statistiska centralbyrån

 

Skellefteå kommuns kvalitet

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisas resultat från fem områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, din delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Kommunens kvalitet i korthet

 

Undersökningar och mätningar

Här redovisas resultaten från ett antal undersökningar och mätningar som Skellefteå kommun deltagit i.

Undersökningar och mätningar


 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-09-06