Om webbplatsen

Här hittar du information om webbplatsens syfte och vem som ansvarar för den, vad webbplatsen innehåller, hur du hittar till våra tjänster, teknik och information om personuppgiftslagen mm. Webbprofilen är framtagen av informationsenheten, Skellefteå kommun.

Syftet med utseendet på webbplatserna är att genom en tydlig profil, bra struktur och anpassning efter tillgänglighetskrav tydligt visa medborgare och anställda i Skellefteå kommun och övriga delar av landet våra tjänster samt öka nyttan och användandet av skelleftea.se.

Ledord för skapandet av webbplatsen är att den är ”tillgängliga med hög användbarhet”, ”intressant och attraktiv”, ”informativ och korrekt” och ”byggd med framtidssäker teknik”.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07