Allmänna handlingar

Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan vara en text, en bild, en film eller annan information som lagrats i en dator. Handlingar som är hemliga får inte lämnas ut.

Du har rätt att begära ut information

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.

Begär ut handlingar här

Mer om allmänna handlingar på riksdagens webbplats

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07