Kamerabevakning

Skellefteå kommun har kamerabevakning på ett antal ställen i kommunen där allmänheten har tillträde. I dessa fall krävs ett särskilt tillstånd.

Grunden för att all kamerabevakning är att den personliga integriteten ska skyddas. En värdering görs alltid innan tillstånd för kamerabevakning söks. Värderingen görs utifrån behovet och syftet med kamerabevakningen.

Uppgifterna från kamerabevakningen sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet med bevakningen – i normalfallet 90 dagar.

Exempel på syftet med kommunens kamerabevakning är:

 • Förebygga, avslöja eller utreda brott. (till exempel skadegörelse, kränkningar, inbrott)
 • Främja trygghet och säkerhet och förebygga olyckor på allmän plats eller i en verksamhet.

De ställen där kamerabevakning finns är:

 • Ursvikenskolan – fasader och skolgård
 • Stadshusets Huvud- och B-entré 
 • Tuvans Biogas, avloppsreningsverket - Verkvägen 1, i Skellefteå
 • Gångtunneln Södra och Norra Järnvägsgatan
 • Parkeringshuset Brinken – in och utfart Strandgatan 1 i Skellefteå
 • Parkeringshuset Viktoria
 • Snötippen Nöppelbergsvägen
 • Parkeringshus Ekorren Södra lasarettsvägen 8 – 10 i Skellefteå
 • Räddningstjänstens lokaler, Nöppelbergsvägen 2 i Skellefteå
 • Loftberget uppställningsplats för farmare och traktorer
 • Huvudentré parkeringsautomat, Trädgårdsgatan 6 i Skellefteå
 • Parkeringshuset Pantern, Skeppargatan 8 i Skellefteå

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill få dina personuppgifter raderade kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Skellefteå kommun har tre dataskyddsombud. Jenny Forsell för socialnämnden, Patrik Nilsson för nämnden för support och lokaler och Isak Nyberg för övrig verksamhet. Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med rätt dataskyddsombud. Kundtjänst nås på tel 0910 – 73 50 00 eller på e-post kundtjanst@skelleftea.se

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-01-13