E-tjänster

Via vår webbplats kan du bland annat rapportera in din vattenförbrukning, låna om böcker, boka lokaler, söka förskoleplats, lämna in scheman och följa ditt barns utveckling i grundskolan.

På "Mina sidor" får du en samlad bild över våra digitala tjänster.  För att använda en del av tjänsterna behöver du ha ett BankID.

Mina sidor på Skellefteå kommuns webbplats

Användning av BankID

BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på internet.
För en del av kommunens e-tjänster behöver du ha BankID när du ska skriva under och skicka in vissa typer av formulär till kommunen.

Beställ BankID hos din bank. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna beställa ett BankID. De olika bankerna ställer också andra krav som till exempel att du har nått en viss ålder och är folkbokförd i Sverige.

Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. En del banker kräver att du besöker bankkontoret och legitimerar dig med godkänd ID-handling. Hos andra banker kan du logga in på din internetbank och beställa ditt BankID direkt.

Läs om e-legitimationen BankID

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10