Språk

Vi tillhandahåller klarspråk, teckenspråk och lättlästa texter på webbplatsen. Vi undviker krångliga ord och långa omskrivningar. Istället skriver vi rakt på sak. Genom en översättningstjänst kan du översätta informationen på vår webbplats.

Klarspråk

Vi som arbetar vid Skellefteå kommun ska använda klarspråk, alltså motsatsen till kanslisvenska. Lagen säger att vi ska göra det. Och kommunens medborgare blir säkert lite gladare om vi gör det. Vi skriver kort, klart och enkelt.

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagen.

I Språkhandboken hittar du många goda exempel på klarspråk.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-02-24