Syftet med webbplatsen

Visionen är att Skellefteå kommuns närvaro på webben ska göra det enkelt att hitta, förstå och ta del av kommunal service med hjälp av webben som verktyg. Webbplatsen är navet för den kommunala informationen.

Effektmål

• Öka användningen av kommunens digitala tjänster.
• Öka antal ärenden som inkommer via webbplatsen.
• Minska samtal som rör frågor om information som går att hitta via webbplatsen.

Ansvar

Skelleftea.se är platsen Skellefteå samt Skellefteå kommuns officiella webbplats. Kommunstyrelsen har det juridiska ansvaret för webbplatsens samlade information.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-28